Diennakts bezmaksas infolīnija

+371 8000 5555

Būvdarbu iepirkumi (bez PVN)

VAS LAU esošo būvju pārbūve, atjaunošana, ierīkošana, vienkāršotā atjaunošana un nojaukšana saskaņā ar tehnisko un finanšu piedāvājumu

VAS “LAU” 2018/56_AK
Aktīvs
Nolikums
Nolikuma 2.pielikums

Kaisāmā materiāla noliktavas būvniecība Skolas ielā 11, Durbē, Durbes novadā

VAS “LAU” 2018/29_AK
Aktīvs
Nolikums
5.1. pilikums Tehniskais piedāvājums
6.pielikums Tāme
Būvniecības ieceres dokumentācija

Minerālo materiālu noliktavas būvniecība Meistaru ielā 4, Kuldīgā

VAS „LAU” 2017/30
Pārtraukts

VAS LAU esošo būvju pārbūve, atjaunošana, ierīkošana, vienkāršotā atjaunošana un nojaukšana

VAS „LAU” 2017/84_AK

Autoceļu asfaltbetona segumu bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajona vajadzībām

VAS „LAU” 2017/68
Lēmums
Līgums

Sāls noliktavas ēkas būvniecība Gulbenes novada, Stradu pagasta “Ceļmalas”

VAS "LAU" 2017/21_AK

Talsu CR Talsu nodaļas mehānisko darbnīcu logu un durvju nomaiņa K. Mīlenbaha ielā 25, Talsos

VAS "LAU" 2016/100

Administratīvās ēkas ar garāžu “Ceļdari”, Rubas pagastā, Saldus novadā siltināšana un fasādes vienkāršotā atjaunošana

VAS "LAU" 2016/99

Mehānisko darbnīcu jumta remonts, virsgaismas logu nomaiņa Robežu ielā 30, Saldū, Saldus novadā

VAS "LAU" 2016/93
Līgums

Mehānisko darbnīcu jumta seguma un lietus ūdens notek sistēmu atjaunošana "Ceļinieki", Irlava

VAS "LAU" 2016/98

Apkures sistēmas atjaunošana, granulu katlu iegāde un uzstādīšana Rīgas ceļu rajona Ogres novada Ķeipenes iecirknī, Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā

VAS "LAU" 2016/86

Mehāniskās darbnīcas jumta fasādes vienkāršotā atjaunošana Brīvības ielā 62, Dobelē

VAS "LAU" 2016/53

Vienkāršotā fasādes atjaunošana Apes novadā, Apes pagastā, “Augšas”

VAS "LAU" 2016/96
Līgums

Vienkāršota fasādes atjaunošana-savietotā jumta siltināšana un jumta seguma maiņa Jaunceltnes ielā 5, Aizkrauklē

VAS "LAU" 2016/95

Kaisāmā materiāla noliktavas būvniecība Jelgavas CR,Bauskas nodaļā, Mēmeles ielā 3, Bauska

VAS "LAU" 2016/90_AK

Biroja ēkas vienkāršotā fasādes atjaunošana, Dagdas ielā 15, Ludzā

VAS "LAU" 2016/87

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltu

VAS „LAU” 2016/48
Lēmums
Līgums

Vienkāršotā fasādes atjaunošana Apes novadā, Apes pagastā, “Augšas”

VAS "LAU" 2016/54

"Sāls noliktavas ārsienu (viļņotais šīferis) nomaiņa Mehanizācijas ielā 11. Limbažos"

VAS "LAU" 2016/97
Līgums

“Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā Rīgas ceļu rajonā”

VAS „LAU” 2016/45
Lēmums
Līgums

Vienkāršota fasādes atjaunošana-savietotā jumta siltināšana un jumta seguma maiņa Jaunceltnes ielā 5, Aizkrauklē

VAS "LAU" 2016/31

Mehānisko darbnīcu metināšanas ceha remontdarbi Dārza ielā 25, Ogrē

VAS "LAU" 2016/33
Lēmums

Ģērbtuves telpu un sanitāro telpu interjera projekts Bauskā, Mēmeles ielā 3

VAS "LAU" 2015/112
Pārtraukts
Lēmums

Fasādes un jumta remonts Dakteru ielā 28, Smiltene

VAS"LAU"2015/82

Vienkāršotā fasādes atjaunošana (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) ēkai Mehanizācijas ielā 2, Limbažos

VAS "LAU" 2015/84

Mehānisko darbnīcu ēkas telpas vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas Robežu ielā 30, Saldus

VAS "LAU" 2015/83
Līgums

Sāls noliktavas ēkas būvniecība Ludzā, Dagdas ielā 15

VAS "LAU" 2015/136_AK

Mehānisko darbnīcu garāžas remonts Vidzemes ielā4, Balvi

VAS"LAU"2015/80

Vienkāršotā renovācija (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Liepājas ceļu rajona objektos

VAS"LAU"2015/79

Jumtu segumu remonts Liepājas un Jelgavas ceļu rajonā

VAS"LAU"2015/74

Logu nomaiņa ražošanas ēkai Zeltkalna ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā

VAS "LAU" 2015/69

Jumtu segumu remonts VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" objektos

VAS"LAU"2015/28

Interjera projekta realizācija Dārza ielā 25, Ogrē, Ogres novadā

VAS "LAU" 2015/42

Uzturēšanas darbi valsts ceļu nodalījumu joslā Rīgas ceļu rajonā

VAS"LAU"2015/33
Līgums

Sāls noliktavas ēkas būvniecība "Bērzkalni", garkalnes novadā

VAS"LAU"2015/12_AK

Rēzeknes ceļu rajona Rēzeknes nodaļas Maltas iecirkņa darbnīcu apkures sistēmas rekonstrukcija.

LAU 2014/84

Šķūņa nojumes ēkas, remontbedres un grīdas vienkāršotā renovācija Valdemārpils bāzē, Stacijas iela 12, Valdemārpilī, Talsu novadā.

LAU 2014/57
Noslēguma ziņojums
Līgums

Jumtu segumu remonts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajonā.

LAU 2014/59

Jumtu segumu remonts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" objektos.

LAU 2014/52
Līgums_1
Līgums_2
Līgums_3

Vienkāršota renovācija (tajā skaitā siltināšanas darbu veikšana) VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona objektos.

LAU 2014/51
Līgums
Līgums

Administratīvās ēkas fasādes vienkāršota renovācija Tukumā.

LAU 2014/47

Autoceļu un tiltu seguma atjaunošanas darbi Rēzeknes ceļu rajonā.

LAU 2014/39
Līgums