Kontakti

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073

tālr.: +371 67249238

fakss: +371 67249646

e-pasts: lau@lau.lv

Publisko iepirkumu likuma 2. pielikumā minēto pakalpojumu iepirkumi

Automobiļu un mehānismu izsekošanas un darbu uzskaites sistēmas pakalpojumu nodrošināšana

VAS “LAU” 2017/89_B
Aktīvs
nolikums.doc