Diennakts bezmaksas infolīnija

+371 8000 5555

Arhīvs

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanā

VAS „LAU” 2017/53

Ceļa zīmju un ceļa aprīkojuma iegāde

VAS „LAU” 2017/49
Lēmums
Līgums 1.lote

Kadastrālās, topogrāfiskās uzmērīšanas veikšana nekustamajos īpašumos, derīgo izrakteņu ieguves vietās, derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana un citi ģeodēziskie pakalpojumi

VAS „LAU” 2017/48
Pārtraukts
Lēmums

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi transportlīdzekļu apdrošināšanas iepirkumā

VAS „LAU” 2017/43
Lēmums
Līgums

Darba apavu iegāde

VAS „LAU” 2017/64
Lēmums
Līgums
Līguma vienošaās Nr.1

Vibrobliešu, motorurbju, atskaldāmā āmura un spēka zāģu iegāde

VAS "LAU" 2017/47
Lēmums

Krūmu ciršana uz a/c V7 Baloži – Plakanciems km 9.00 – 19.695

VAS „LAU” 2017/62
Lēmums

Darba apavu iegāde

VAS „LAU” 2017/63
Pārtraukts
Lēmums

Vieglo automobiļu piekabju iegāde

VAS "LAU" 2017/46
Lēmums

Derīgo izrakteņu atlikušo krājumu aprēķināšana (inventarizācija) VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" atradnēs

VAS „LAU” 2017/42
Lēmums

Darba apģērba iegāde autoceļu melnās segas bedrīšu remontdarbiem

VAS „LAU” 2017/61
Lēmums
Līgums

Vieglo automobiļu piekabju iegāde

VAS „LAU” 2017/45
Pārtraukts

Drukas iekārtu izejmateriālu piegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

VAS "LAU" 2017/41
Lēmums

Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

VAS "LAU" 2017/81
Nolikums
Tehniskā specifikācija

Autoceļu nomaļu pildīšanas iekārta Rīgas CR, Ogres nodaļai

VAS "LAU" 2017/12
Lēmums

Izlīdzinošā frēzēšana un iesēdumu aizpildīšana, ieklājot karsto asfaltbetonu ar ieklājēju

VAS "LAU" 2017/11
Lēmums
Līgums

Motorzāģu, krūmgriezēju, lapu pūtēja un sniega pūtēju iegāde

VAS "LAU" 2017/8
Lēmums

Riteņtraktoru piekabju iegāde

VAS "LAU" 2017/7
Lēmums

Latvāņu iznīcināšana ar selektīvajiem herbicīdiem

VAS "LAU" 2017/6
Lēmums

Autoceļu nomaļu pildīšanas iekārta Rīgas CR, Ogres nodaļai (iepirkumu procedūra pārtraukta)

VAS "LAU" 2017/3
Pārtraukts

Dokumentu vadības sistēmas MS Sharepoint apkalpošana, uzlabošana un pilnveidošana

VAS „LAU” 2016/151
Lēmums
Līgums

Kredītresursu piesaiste kaisāmā materiāla noliktavas būvniecībai Jelgavas CR, Mēmeles ielā 3

VAS "LAU" 2016/140
Nolikums

Kredītiestādes overdrafta piesaisteapgrozāmo līdzekļu papildināšanai

VAS "LAU" 2016/138
Ziņojums

Informatīvi izglītojošas kampaņas īstenošana drošas pārvietošanās veicināšanai pa autoceļiem un sabiedrības izpratnes veicināšanai par valsts autoceļu uzturēšanas specifiku

VAS "LAU" 2016/137

Avota ūdens iegāde un ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu noma

VAS "LAU" 2016/119
Lēmums
Līgums

Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai piekabināmo greideru iegādei

VAS "LAU" 2016/147

Ogres pilsētas Rīgas un Daugavpils ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)

VAS "LAU" 2016/80

Ogres pilsētas Rīgas un Daugavpils ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) no km 33.950 līdz km 39.050, turpinājums 5.1km*2km kopgarumā, ikdienas uzturēšana no 01.01.2017. līdz 31.12.2017. Luksoforu darbības regulēšana, remonts un mezglu nomaiņa un Autoceļa un tuneļu apgaismojuma ierīču apkalpošana, uzturēšana, remonts un nomaiņa

Lēmums
Līgums

Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai uzkarināmo zāles pļaujmašīnu ar izlici iegādei

VAS "LAU" 2016/143
Lēmums

Sabiedrības mājas lapas un satura pārvaldības sistēmas izstrāde

VAS "LAU" 2016/88
Nolikums

Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai riteņtraktoru iegādei

VAS "LAU" 2016/130
Lēmums

Kokmateriālu (t.sk. solu latas, zāģmateriāli u.c.) iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

VAS "LAU" 2016/79
Nolikums

Mehanizēta zāles pļaušana un vidēji biezu krūmu griešana ceļa nodalījuma joslā

VAS „LAU” 2016/77
Lēmums
Līgums
Līgums

Videi bīstamu preču, bīstamo ķīmisko vielu un produktu utilizācija, avārijas seku likvidēšana bīstamo ķīmisko vielu noplūdes gadījumā uz autoceļiem

VAS "LAU" 2016/132
Nolikums
Finanšu piedāvājums 3.1. pielikums

Drupināta maisījuma sagatavošana Jēkabpils novada "Laukāres" atradnē

VAS "LAU" 2016/128
Lēmums
Līgums

Lietota frontālā iekrāvēja iegāde Rīgas CR Mārupes iecirknim

VAS "LAU" 2016/126
Lēmums
Līgums

Zāles pļaušana ar roku darbu valsts autoceļu nodalījumu joslās ar traktortehniku nesasniedzamās vietās

VAS „LAU” 2016/73
Lēmums
Līgums

Hermētiķa un mastikas iegāde ceļu, tiltu remontu vajadzībām

VAS „LAU” 2016/71
Nolikums

Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai sāls-smilts kaisītāju iegādei

VAS „LAU” 2016/75
Lēmums

Bitumena piedeva aukstā asfaltbetona ražošanai

VAS „LAU” 2016/85
Līgums

Remontdarbnīcu iekārtu un mehānismu iegāde

VAS "LAU" 2016/70
Lēmums
Līgums
Līgums

Gruntsūdeņu monitorings un piesārņojošo vielu mērījumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ražošanas objektos

VAS "LAU" 2016/124
Lēmums
Līgums 1.lote
Līgums 2. un 3.lotes

Industriālo gāzu iegāde un balonu noma

VAS "LAU" 2016/123
Lēmums
Līgums

Pļaujmašīnu darba agregātu iegāde

VAS "LAU" 2016/122
Lēmums
Līgums

Ekskavatora noma

VAS "LAU" 2016/121
Lēmums
Līgums

Slēgtās lietus ūdens novadīšanas sistēmas tīrīšana/skalošana valsts galvenā autoceļā A7 "Rīga-Bauska-Lietuvas robeža"

VAS "LAU" 2016/103
Nolikums
Atbildes uz jautājumiem

Kredītresursu piesaiste sāls noliktavas ēkas būvniecībai Ludzā, Dagdas ielā 15

VAS „LAU” 2016/81

Vieglā pasažieru automobiļa iegāde VAS “LAU” vajadzībām

VAS "LAU" 2016/92

Slēgtās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un sūkņu stacijas "Baltezers" uzturēšana

VAS "LAU" 2016/30

Horizontālo apzīmējumu uzklāšanas materiāla iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

VAS "LAU" 2016/27

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā

VAS "LAU" 2016/50
Lēmums
Līgums

Par tiesībām sniegt gada pārskata audita pakalpojumus un zvērināta revidenta ziņojumu

VAS "LAU" 2016/82
Līgums

Lietota frontālā iekrāvēja iegāde Siguldas iecirknim

VAS "LAU" 2016/68
Lēmums
Līgums

Saspiesta gaisa kompresoru iegāde

VAS "LAU" 2016/66
Lēmums
Līgums 1.lote
Līgums 2.lote

Automašīnu piekabju iegāde

VAS "LAU" 2016/64
Lēmums
Līgums 1.lote
Līgums 2.lote

Latvāņu iznīcināšana ar selektīviem herbicīdiem

VAS „LAU” 2016/20
Līgums
Līgums

Telpu un teritorijas uzkopšana Talsu ceļu rajona objektos

VAS „LAU” 2016/17
Lēmums
Līgums

"Augstspiediena mazgāšanas iekārtu iegāde"

VAS "LAU" 2016/62
Lēmums
Līgums

"Amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana"

VAS "LAU" 2016/61
Lēmums
Līgums

"Damperu pakalpojumi Valmieras ceļu rajonā"

VAS „LAU” 2016/46
Lēmums
Līgums

"Autoceļu nomaļu pildīšanas iekārtas iegāde"

VAS "LAU" 2016/10
Lēmums
Līgums

"Latvāņu pļaušana ceļa nodalījuma joslā Valmieras ceļu rajona Cēsu nodaļā"

VAS ”LAU” 2016/44
Lēmums
Līgums

"Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojumi"

VAS ”LAU” 2016/43
Lēmums
Līgums 1.lote
Līgums 2.lote

"Ekskavatora CASE 695SR kausa iegāde"

VAS "LAU" 2016/8
Lēmums
Līgums

"Drupināšanas iekārtas Tesab RK643CC dzinēja CAT 3306 iegāde"

VAS "LAU" 2016/6
Lēmums
Līgums

"Apdrošināšanas brokera pakalpojumi transportlīdzekļu apdrošināšanas iepirkumā"

VAS "LAU" 2016/41
Lēmums
Līgums

"Rūpnieciski atjaunota dzinēja iegāde Valmieras ceļu rajona Cēsu nodaļas pneimoveltnim ALPHA-160"

VAS "LAU" 2016/5
Lēmums
Līgums

"Grantēto segumu remontu iekārtas iegāde"

VAS "LAU" 2016/3
Lēmums

"Marķētās dīzeļdegvielas piegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām Liepājas ceļu rajona vajadzībām"

VAS "LAU" 2016/22

"Iegremdējama ūdens sūkņa iegāde"

VAS "LAU" 2016/2
Lēmums
Līgums

"Motorzāģu un krūmgriezēju iegāde"

VAS "LAU" 2016/1
Lēmums
Līgums Nr.1
Līgums motorzāģi

Vibrobliešu un zemes motorurbju iegāde

VAS "LAU" 2015/135
Lēmums
Līgums
Līgums motorurbji

Frontāla iekrāvēja (lietota) iegāde

VAS "LAU" 2015/137

"Amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana"

VAS "LAU" 2015/133
Lēmums

Līzinga kompānijas izvēle finanšu līzinga saņemšanai piekabināmo greideru iegādei

VAS "LAU" 2015/131

Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšanai

VAS "LAU" 2015/129
Ziņojums

Amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

VAS "LAU" 2015/127
Lēmums

Kokmateriālu iegāde VAS "latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

VAS "LAU" 2015/122

Ogres pilsētas Rīgas un Daugavpils ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pēternieki)

VAS "LAU" 2015/120

Ogres pilsētas Rīgas un Daugavpils ielas, kas ir valsts galvenā autoceļa A6 Rīga-Krāslava-Baltkrievijas robeža (Pēternieki) no km.33.950 līdz km.39.050, turpinājums 5.1km*2km kopgarumā, ikdienas uzturēšana no 01.01.2016. līdz 31.12.2016. Luksoforu darbības regulēšana, remonts un mezglu nomaiņa. Autoceļa un tuneļa apgaismojuma ierīču apkalpošana, uzturēšana, remonts un nomaiņa

Lēmums
Līgums

Ziemas dienesta ikdienas uzturēšanas darbu plānošanai nepieciešamo datu apkopošana un maršrutu optimizācija

VAS "LAU" 2015/119

"Maināmo paklāju un skreiperu noma VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām"

VAS "LAU" 2015/116

"Dokumentu vadības sistēmas MS Sharepoint apkalpošana, uzlabošana un pilnveidošana"

VAS "LAU" 2015/118
Lēmums

"Līzinga kompānijas izvēle fananšu līzinga saņemšanai jaunu asfaltēto segumu remontu iekārtu un kravas pasažieru autotransporta iegādei"

VAS "LAU" 2015/111

"Sašķidrinātas naftas gāzes piegāde Daugavpils ceļu rajona vajadzībām"

VAS "LAU" 2015/113
Lēmums
Līgums

"Riteņtraktora piekabes iegāde Jelgavas ceļu rajona vajadzībām"

VAS "LAU" 2015/110
Lēmums
Līgums

"VAS LAU nekustamā īpašuma apdrošināšana"

VAS "LAU" 2015/104
Līgums

"Granulu apkures katla piegāde un uzstādīšana VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajona vajadzībām"

VAS "LAU" 2015/106

"Vārtu nomaiņa VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" objektos"

VAS "LAU" 2015/101

"Frontālā iekrāvēja iegāde"

VAS "LAU" 2015/100
Lēmums

"Pārnesumkārbas rūpnieciska atjaunošana Rēzeknes ceļu rajona Ludzas nodaļas autogreiderim CHAMPION 740A-VHP, kārbas modelis Champion 87581"

VAS "LAU" 2015/97
Lēmums
Līgums

"Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana"

VAS "LAU" 2015/96
Lēmums
Līgums

"Slēgtās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un sūkņu stacijas „Baltezers” uzturēšana"

VAS "LAU" 2015/86

Ceļa zīmes pamatnes iegāde Daugavpils ceļu rajona vajadzībām

VAS "LAU" 2015/95
Lēmums
Līgums

Pārvietojamo saspiesta gaisa kompresoru ar smilšu strūklas iekārtu iegāde

VAS "LAU" 2015/94
Lēmums
Līgums

Kredītresursu piesaiste sāls noliktavas ēkas būvniecībai Ludzā, Dagdas ielā 15

VAS "LAU" 2015/90
Ziņojums

Vārtu piegāde un uzstādīšana VAS"Latvijas autoceļu uzturētājs" Jelgavas ceļu rajonā

VAS "LAU" 2015/73

Autogreidera Vammas RG 16 motora kapitālais remonts

VAS "LAU" 2015/81
Lēmums
Līgums

Papildus uzstādāmu gaismas elementu (mirgojošas bultas) iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

VAS "LAU" 2015/77
Lēmums
Līgums

Mobilās metināšanas dūmgāzu nosūkšanas/attīrīšanas iekārtas ar filtru iegāde

VAS "LAU" 2015/76
Lēmums
Līgums

Autogreidera VOLVO G940 aizmugures tilta remonts

VAS "LAU" 2015/72
Lēmums
Līgums

Tehniskā kalcija hlorīda (CaCl2) iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

VAS "LAU" 2015/68

Mikroautobusa iegāde

VAS "LAU" 2015/70

Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana

VAS "LAU" 2015/64

Vibroblietes un zemes motorurbji

VAS "LAU" 2015/62
Lēmums
Līgums Nr.1
Līgums Nr.2

Iekrāvēja Liebherr L531 dzinēja D904T remonts

VAS "LAU" 2015/63
Lēmums
Līgums

Motorzāģu un krūmgriezēju iegāde

VAS "LAU" 2015/56
Lēmums

Augstspiediena mazgāšanas iekārtu iegāde

VAS "LAU" 2015/61
Lēmums
Līgums

Par tiesībām sniegt gada pārskata audita pakalpojumus un zvērināta revidenta ziņojumu

VAS "LAU" 2015/23

Sāls šķīduma sagatavošanas iekārtas iegāde

VAS "LAU" 2015/57
Lēmums
Līgums

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi transportlīdzekļu apdrošināšanas iepirkumā

VAS "LAU" 2015/59

Horizontālo apzīmējumu uzklāšanas materiāla iegāde

VAS "LAU" 2015/52
Ziņojums
Līgums

Atvairbarjeras un to elementi

VAS "LAU" 2015/55

Hermētiķa un mastikas iegāde ceļu, tiltu remontu vajadzībām

VAS "LAU" 2015/51
Līgums

Kopētāju un printeru tehniskās apkopes, remonta pakalpojumi

VAS "LAU" 2015/40

Mazuts aukstā asfaltbetona ražošanai

VAS "LAU" 2015/49
Līgums

Ekskavatora noma Valmieras ceļu rajona vajadzībām

VAS "LAU" 2015/48
Līgums

Bitumena piedeva aukstā asfaltbetona ražošanai

VAS "LAU" 2015/45

Dabīgās smilts piegāde VAS Latvijas autoceļu uzturētājs vajadzībām

VAS "LAU" 2015/43
Lēmums

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā

VAS "LAU" 2015/35
Līgums

Telpu un teritorijas uzkopšana Talsu ceļu rajona objektos

VAS "LAU" 2015/36
Līgums

Kravas automašīnas ar pilnu masu līdz 3.5 t iegāde Daugavpils ceļu rajona vajadzībām

VAS "LAU" 2015/37

Mērinstrumentu kalibrēšana un verificēšana

VAS "LAU" 2015/21
Līgums
Lēmums
Vienošanās

Dabīgo iežu drupināšana (minerālmateriāla 0/32 maisījuma sagatavošana) Jēkabpils ceļu rajona vajadzībām

VAS "LAU" 2015/38
Lēmums
Līgums

Industriālo gāzu iegāde un balonu noma

VAS "LAU" 2015/14

Videi bīstamu atkritumu apsaimniekošana VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

VAS "LAU" 2015/6

Telpu uzkopšana Ūliha iela 44, Liepāja

VAS"LAU"2015/24
Līgums

Slēgtas lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un sūkņu stacijas "Baltezers" uzturēšana

VAS „LAU” 2015/18

Topogrāfiskās uzmērīšanas veikšana derīgo izrakteņu ieguves vietā, derīgo izrakteņu ieguves apjoma aprēķināšana un citi ģeodēziskie pakalpojumi

VAS „LAU” 2015/7
Ziņojums

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde apkurei Liepājas ceļu rajona Kuldīgas nodaļai

VAS"LAU" 2015/5
Līgums

Ugunsdrošības inventāra iegāde un apkopšana

VAS"LAU"2015/2

Dabīgās smilts iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/89
Noslēguma protokols

Industriālo gāzu iegāde un balonu noma

LAU 2014/86

Kravas automašīnas agregātu hidrauliskās maiņas sistēmas iegāde

LAU 2014/83
Līgums

Avota ūdens iegāde un ūdens dzesēšanas/sildīšanas iekārtu noma

LAU 2014/82

Papildus uzstādāmu gaismas elementu (mirgojošas bultas) iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/78
Lēmums

Ceļa zīmes virsmas atstarojošā materiāla iegāde

LAU 2014/74
Līgums

Ceļa zīmes pamatnes iegāde

LAU 2014/73
Līgums

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki)

LAU 2014/5

Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) no km 33.950 līdz km 39.050, turpinājums 5.1km*2km kopgarumā, luksoforu darbības regulēšana, remonts un mezglu nomaiņa un Autoceļa un tuneļu apgaismojuma ierīču apkalpošana, uzturēšana, remonts un nomaiņa 2015.gadā

Līgums

Tehnisko līdzekļu, kas paredzēti darba vietu aprīkošanā uz autoceļiem, iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/71
Lēmums
Līgums

Kredītiestādes overdrafta piesaiste apgrozāmo līdzekļu papildināšanai

LAU 2014/62
Līgums

Jumtu segumu remonts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Jēkabpils ceļu rajonā

LAU 2014/59
Līgums

Nekustamā īpašuma un vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/61
Līgums
Līgums_1

Ugunsdrošības inventāra iegāde un apkope VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/49

Granalu apkures katla piegāde un uzstādīšana VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/48
Līgums
Vienošanās

Administratīvās ēkas fasādes vienkāršota renovācija

LAU 2014/47
Līgums

Zemējuma un zibensaizsardzības ierīču pārbaudes un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" objektos

LAU 2014/33
Lēmums
Līgums

Maināmo paklāju un skreiperu noma VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/43
Lēmums
Līgums

Autoceļu un tiltu seguma atjaunošanas darbi Talsuceļu rajonā

LAU 2014/41
Līgums

Autoceļu un tiltu seguma atjaunošanas darbi Rīgas ceļu rajonā

LAU 2014/40
Līgums

Remontdarbnīcu aprīkojums - apkures katli

LAU 2014/38
Līgums

Arhīva skapju iegāde

LAU 2014/37
Līgums

Pašražotā smilts - grants maisījuma testēšana

LAU 2014/22
Līgums

Transformatora iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/35

Tehnisko līdzekļu, kas paredzēti darba vietu aprīkošanā uz autoceļiem, iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/32
Lēmums

Tehniskā kalcija hlorīda (CaCl2) piegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/34

Kokmateriālu (soliņu virsmu latu) iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/25
Lēmums

Krūmgriezēju aprīkojuma iegāde

LAU 2014/31

Transformatora iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/27

Mazās komunāltehnikas iegāde

LAU 2014/23

Tehniskā kalcija hlorīda (CaCl2) piegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām

LAU 2014/24

Garāžas vārtu piegāde un uzstādīšana

LAU 2014/20

Slēgtās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas un sūkņu stacijas „Baltezers” uzturēšana

LAU 2014/18

Krūmgriezēju iegāde

LAU 2014/16
Līgums

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs"

LAU 2014/12

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" sauzemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO), uzņēmēju speciālās tehnikas (CPM), sauzemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošīnāšanas (OCTA) iepirkumā.

Motorzāģu un krūmgriezēju iegāde VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

LAU 2014/8

Kopētāju iepirkums VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

LAU 2014/7
Līgums (1.lote)
Līgums (2.lote)

Kopētāju iepirkums VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

LAU 2014/6

Tehnisko pārbaužu un zemējuma un elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšana bīstamajām iekārtām

LAU 2014/4

Speciālā darba apģērba un aizsargapavu iegāde autoceļu melnās segas bedrīšu remontam

LAU 2014/3
Līgums_2

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas iepirkumā

LAU 2014/2

Slēgtās divlīmeņu lietus ūdens novadīšanas sistēmas tīrīšana

LAU 2014/1

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Rēzeknes ceļu rajona objektos

VAS"LAU"2015/128_B
Rēzekne

Apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils ceļu rajona objektos

VAS"LAU"2014/67_B

Ēkas un teritorijas uzturēšanas un ekspluatācijas darbi

VAS"LAU"2014/80_B_I
Līgums

Papildus būvdarbi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas ceļu rajona remontdarbnīcas ēkas fasādes, O.Kalpaka ielā 37, Liepājā vienkāršotas renovācijas ietvaros.

LAU 2014/66_SP
Sarunu procedūra
Sarunu procedūras pamatojums
Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk