Kontakti

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073

info: +371 8000 5555 

tālr: +371 67249238 

e-pasts: lau@lau.lv

Jaunumi

05.10.2007. Komercreģistrā ir izdarīts ieraksts par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” filiāļu -  „Centrālā reģiona ceļi”, „Kurzemes ceļi”, „Vidzemes ceļi” un „Latgales ceļi” likvidāciju.

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” organizatoriskā struktūra turpmāk sastāv no centrālās administrācijas un 22 ceļu rajoniem, kas ir uzņēmuma struktūrvienības.

 

Lēmums par VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” filiāļu slēgšanu tika pieņemts, lai optimizētu uzņēmuma vadības sistēmu un tas ir kā noslēguma etaps kopējā uzņēmuma reorganizācijas procesā.

 

Pabeidzot VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” funkcionālo reformu, daļa no līdzšinējām filiāļu funkcijām turpmāk pāriet ceļu rajoniem, attiecīgi palielinot ceļu rajonu direktoru tiesības, pienākumus un atbildības apjomu. Daļu no līdzšinējām filiāļu funkcijām pārņem centrālā administrācija.

Atpakaļ