Diennakts bezmaksas infolīnija

+371 8000 5555

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: trīs inženierbūves- bitumena tvertnes, kas atrodas uz zemes vienības “Ceļinieki”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra apzīmējumiem 4260 003 0215 006,  4260 003 0215 007, 4260 003 0215 008. Īpašumtiesības, saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 19.pantu, nav ierakstāmas zemesgrāmatā.

Izsoles noteikumi: ielādēt šeit

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Valmieras CR Cēsu nodaļas vadītājs Oskars Simsons, tālr.26593842, oskars.simsons@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Valmieras CR administrācijas telpās, Rīgas ielā 65, Valmierā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Valmieras CR direktora vietnieku Druvi Ansonu, tālr. 26428886, druvis.ansons@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2018.gada 2.jūlijā plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Valmieras ceļu rajona administrācijas telpās Rīgas ielā 65, Valmierā, administrācijas telpās 2018.gada 3.jūlijā, pulksten 13:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 400,00 EUR (četri simti euro, nulle centi)

Paaugstinājuma solis: 10,00 EUR (desmit euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 50,00 EUR (piecdesmit euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Ceļinieki”, Liepas pagastā, Priekuļu novads izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 40,00 EUR (četrdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Ceļinieki”, Liepas pagastā, Priekuļu novads izsoles drošības nauda“.

Pirmpirkuma tiesības: ir

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: objekts atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala ar kadastra Nr. 4260 003 0004. Īpašnieks: Latvijas valsts Latvijas republikas Satiksmes ministrija, nodokļa maksātāja kods 90000088687.

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk