Kontakti

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”

Krustpils iela 4, Rīga, LV 1073

tālr.: +371 67249238

fakss: +371 67249646

e-pasts: lau@lau.lv

Nekustamo īpašumu nomas izsoles

Nekustamo īpašumu nomas izsoles

Noteikumi par VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nekustamās mantas iznomāšanas kārtību (skatīt).

 

 Aktuālās nekustamo īpašumu nomas izsoles: 

Objekta nosaukums, adrese Kadastra Nr. Objekta paredzētais lietošanas mērķis Platība (m2) Sākuma cena EUR bez PVN Termiņš Izsoles noteikumi / nomas līguma projekts
Krustpils iela 4, Rīga 0100 121 2324 004 Noliktavas telpas  84,30 1,50 EUR/m2 mēnesī  5 gadi

Izsoles noteikumi / nomas līguma projekt

Krustpils iela 4, Rīga 0100 121 2324 Zemesgabals autotransporta novietošanai 50,00 0,70 EUR/m2 mēnesī 5 gadi Izsoles noteikumi / nomas līguma projekt