Diennakts bezmaksas infolīnija

+371 8000 5555

Pamatinformācija par LAU

   VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”: 

 • dibināts 2006.gada 6.jūnijā, apvienojot četras kapitālsabiedrības - VAS „Centrālā reģiona ceļi”, VAS „Latgales ceļi”, VAS „Kurzemes ceļi”, VAS „Vidzemes ceļi”; 
 • no 2014.gada 1.janvāra Satiksmes ministrija deleģēja LAU veikt tās kompetencē esošo valsts pārvaldes uzdevumu - valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu visā Latvijas Republikas teritorijā;
 • uzņēmuma akcijas 100% pieder valstij un to akciju turētājs ir Satiksmes ministrija;
 • valdes priekšsēdētājs no 2017.gada 24.novembra ir Raitis Nešpors;
 • LAU darbojas valstij stratēģiski svarīgā nozarē – valsts autoceļu infrastruktūras ikdienas uzturēšanā;
 • pamatdarbība - garantēti un nepārtraukti nodrošina valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu uz valsts autoceļiem, kā arī materiālu ražošana;
 • uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 9 000 km autoceļu ir ar melno segumu un vairāk nekā 11 000 km ir grants autoceļu, kā arī nodrošina uzturēšanu uz vairāk nekā 900 tiltiem;
 • veic gandrīz 200 dažādus valsts autoceļu kompleksās ikdienas uzturēšana darbus;
 • darba devējs vairāk nekā 1 300 darbiniekiem;
 • organizatoriskā struktūra - administrācija un deviņas ražošanas struktūrvienības - ceļu rajoni;
 • pamatkapitāls - 35,186 milj. euro;
 • 2016.gada budžets - 62 milj. euro;
 • visā valsts teritorijā izvietotas 52 ražošanas bāzes;
 • pieejams specifisks sezonāliem darbiem izmantojams tehnikas parks - gandrīz 800 tehnikas vienības, vairāk nekā 650 tehnoloģiskās iekārtas.