Diennakts bezmaksas infolīnija

+371 8000 5555

Vadība un struktūra

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” augstāko vadības līmeni veido Akcionāru sapulce, kur valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija tās pārstāvja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka Dina Meriranda personā, uzņēmuma padome trīs locekļu sastāvā un uzņēmuma valde - trīs locekļu sastāvā.

LAU padome sastāv no trīs padomes locekļiem:

 

Padomes priekšsēdētājs Uldis REIMANIS
Padomes loceklis

Ivars PĀŽE

Padomes loceklis

Normunds NARVAIŠS      

 
LAU izpildinstitūcija ir valde, kura vada un pārstāv uzņēmumu, pārzina un vada uzņēmuma lietas.
LAU valde sastāv no trīs valdes locekļiem:
 
Valdes priekšsēdētājs

Raitis NEŠPORS

Valdes loceklis

Vilnis VITKOVSKIS
Valdes loceklis

Oskars ZEMĪTIS

 

LAU organizatoriskā struktūra