> Latviski > English > Русски

 

VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” augstāko vadības līmeni veido Akcionāru sapulce, kur valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija tās pārstāvja Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka Dina Meriranda personā, uzņēmuma padome trīs locekļu sastāvā un uzņēmuma valde - četru locekļu sastāvā.

LAU padome sastāv no trīs padomes locekļiem:

Padomes priekšsēdētājs          Uldis REIMANIS

Padomes loceklis                       Ivars PĀŽE

Padomes loceklis                       Normunds NARVAIŠS

LAU izpildinstitūcija ir valde, kura vada un pārstāv uzņēmumu, pārzina un vada uzņēmuma lietas.
LAU valde sastāv no trīs valdes locekļiem:
 
Valdes loceklis

Guntis KARPS

Valdes loceklis

Oskars ZEMĪTIS

Valdes locekle

Anastasija UDALOVA


LAU organizatoriskā struktūra  

 

 

 

 

 

 

 

> Aktualitātes> Par LAU> Uzturēšana> Pakalpojumi> Presei> Kontakti
All rights reserved by VAS “LAU” © 2007.
Design and Development by HES.LV