Diennakts bezmaksas infolīnija

+371 8000 5555

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

 

Šobrīd aktuālās nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles: 

  • Nekustamā īpašuma “Paegļi”, Drabešu pagastā atsavināšanas izsole (vairāk informācijas skatīt zemāk);

pieteikuma veidlapa

  • Nekustamā īpašuma 6.līnija 1A, Jelgavā atsavināšanas izsole (vairāk informācijas skatīt zemāk)

pieteikuma veidlapa

 

Nekustamā īpašuma “Paegļi”, Drabešu pagastā atsavināšanas izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: “Paegļi”, Drabešu pagastā, Amatas novadā, ar kadastra Nr. 4246 008 0084, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 6700 m2 un vienas ēkas

Izsoles noteikumi: noteikumi

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Valmieras CR Cēsu nodaļas vadītāju Oskaru Simsonu, tālr.26593842, oskars.simsons@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Valmieras CR Cēsu nodaļas administrācijas telpās Zeltkalna ielā 2, Cēsīs, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Valmieras CR Cēsu nodaļas vadītāju Oskaru Simsonu, tālr.26593842, oskars.simsons@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2018.gada 20.augustā plkst. 12:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ administrācijas telpās Krustpils ielā 4, Rīgā 2018.gada 21.augustā, pulksten 11:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 3 300,00 EUR (trīs tūkstoši trīs simti euro, nulle centi)

Paaugstinājuma solis: 200,00 EUR (divi simti euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Paegļi”, Drabešu pagastā, Amatas novadā izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 330,00 EUR (trīs simti trīsdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma “Paegļi”, Drabešu pagastā, Amatas novadā izsoles drošības nauda”.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

 

Nekustamā īpašuma 6.līnija 1A, Jelgavā atsavināšanas izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: 6.līnija 1A, Jelgavā, ar kadastra Nr. 0900 030 0089, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 9961 m2  un trīs ēkām

Izsoles noteikumi: noteikumi

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Jelgavas CR direktora vietnieku Oskaru Ozoliņu, tālr.27807748, oskars.ozolins@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Jelgavas CR administrācijas telpās Savienības ielā 2, Jelgavā, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Jelgavas CR direktora vietnieku Oskaru Ozoliņu, tālr.27807748, oskars.ozolins@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2018.gada 19.septembrī plkst. 10:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Jelgavas CR administrācijas telpās Savienības ielā 2, Jelgavā 2018.gada 20.septembrī, pulksten 10:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 68 000,00 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši euro, nulle centi)

Paaugstinājuma solis: 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma 6.līnijā 1A, Jelgavā izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 6 800 EUR (seši tūkstoši astoņi simti euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma 6.līnijā 1A, Jelgavā izsoles drošības nauda”

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk